Promjene u adresnom sustavu Grada Varaždina - izmjene i dopune imenovanja ulica, trgova, rudina i drugih javnih površina