6. mjesni odbor "Banfica" Varaždin

Vijeće 6. mjesnog odbora "Banfica" Varaždin

Josip Kahlina - predsjednik 
Branko Družinić - potpredsjednik
Petra Kovačić - potpredsjednica 
Ruža Jelovac - članica
Darko Detelj - član 
Dražen Jagić - član 
Tamara Tkalčec - članica
Danka Marić Paravinja - članica 
Aranka Oreški - članica
Vesna Hanžek - članica
Damir Barabaš - član 

Adresa 6. mjesnog odbora "Banfica" Varaždin

Dravska 7 b, 42000 Varaždin

Kontakt

E: [email protected], [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/6mjesniodbor

M: 091 393 6312

obrasci

Zahtjev za korištenje prostora mjesnih odbora

Odobrenje za jednokratno korištenje prostora mjesnih odbora bez naknade

Odobrenje za jednokratno korištenje prostora mjesnih odbora uz naknadu