6. mjesni odbor "Banfica" Varaždin

Vijeće 6. mjesnog odbora "Banfica" Varaždin

Branko Družinić - predsjednik 
Josip Kahlina - potpredsjednik
Petra Bakšaj - potpredsjednica 

Ruža Jelovac - članica
Darko Detelj - član 
Dražen Jagić - član 
Niko Šarić - član
Danka Marić Paravinja - članica 
Aranka Oreški - članica
Vesna Hanžek - članica
Damir Barabaš - član 

Adresa 6. mjesnog odbora "Banfica" Varaždin

Dravska 7 b, 42000 Varaždin

Kontakt

E: 6-mo@grad.varazdin.hr, kobra.druzinic@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/6mjesniodbor

M: 098 910 5038

obrasci

Zahtjev za korištenje prostora mjesnih odbora

Odobrenje za jednokratno korištenje prostora mjesnih odbora bez naknade

Odobrenje za jednokratno korištenje prostora mjesnih odbora uz naknadu