Zatvori

Zanima vas što ima u gradu? Pogledajte aktualni program događanja za veljaču...

Događaji

Novosti

Sve novosti

Telefonski imenik upravnih odjela

Upravni odjel za poslove gradonačelnika

T: 042/402-502
F: 042/210-742

Matavulj Branka  042/402-538     Medved Petra  042/402-550
Cahunek Lucija 042/402-511 Mušanović Anica  042/402-502
Dretar Dražen  042/402-508 Obelić Željko  042/402-530
Frntić Renata  042/402-513 Peček Marko 042/402-500
Golub Anita  042/402-555 Sraga Nikolina 042/402-512
Herega Branko  042/402-500 Tomaić Dunja 042/402-517
Hrain Dražen 042/201-416 Vugrinec Ivica  042/402-516
Jambrešić Marijana 042/402-506 Vusić Valentina  042/402-521
Kaniški Tajana 042/402-527    


Više informacija

Upravni odjel za poslove gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove

T: 042/402-525 
F: 042/210-848

Kezele Mirna 042/402-509 Požgaj Snježana 042/402-525
Bengeri Julio 042/402-500 Ribić Sanja 042/402-559
Horvat Zvjezdana 042/402-536 Rudnički Kristina
042/402-500
Kušter Željko
042/402-551  
Šarlija Marica 042/402-500
Mihalinec Katica  042/402-520 Tuđan Stanko - porta 042/402-500
Pinter Ljerka 042/402-552    


Više informacija

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

T: 042/201-440 
F: 042/211-255

Ivanković Mirela 042/201-441 Košćak Irena 042/201-448
Cvetković Jasminka 042/201-450 Lončarić Mladen 042/201-424
Đorđijevski Ljerka 042/201-440 Meić Karmen 042/201-437
Francki Vlatka 042/201-451 Stanko-Habek Ines 042/201-454
Golub Daliborka 042/201-444 Strelec Tamara 042/201-443
Hrupek Lidija 042/201-452 Vitez Dubravka 042/201-447
Koprek Alica 042/201-442    


Više informacija

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam

T: 042/201-410
F: 042/214-990

Sambolec Mario 042/201-410 Krajcer Roberto 042/201-430
Alešković Mišo 042/201-430 Lukman Bojan 042/629-590
Bakulić Marijan 042/201-414 Medved Ninoslav 042/201-455
Briški Robert 042/201-420 Mejaš Damir 042/201-415
Cindrić Marijana 042/201-430 Piberčnik Alenka 042/201-413
Conar-Brod Katarina 042/201-414 Prevedan Nevenka 042/629-592
Džundžev Tatjana 042/201-456 Rihtarić Tanja 042/201-425
Ferlin Maja 042/201-427 Sabljak Mirjana 042/201-446
Galić Grozaj Snježana 042/201-434 Sever Krešimir 042/201-436
Gomaz-Knežević Ksenija 042/201-417 Šantek Andrejana 042/201-426
Grđan Emanuela 042/201-417 Šiket Vesna 042/201-410
Hojsak Robert 042/201-434 Težak Velimir 042/201-420
Hunjak Marko 042/201-421 Valjak Josip 042/201-445
Kelemen Marija 042/201-425 Vidačić Krunoslav 042/201-434
Kolarić Renata 042/201-414 Vujec Velimir 042/629-594
Kolenko Srećko 042/201-423 Žlibar Damir 042/201-422
Kovač Davorka 042/201-413    


Više informacija

Upravni odjel za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju

T: 042/658-020
F: 042/658-021

Grgić Goranka 042/658-022 Čavlović Petar 042/658-027
Bengeri Nada 042/658-025 Kezelj Marija 042/658-020
Bogović Tomislav 042/658-034 Lukačević Dominko Željka 042/658-026


Više informacija

Upravni odjel za društvene djelatnosti

T: 042/658-040
F: 042/658-041

Vusić Danijela 042/658-042 Jarmić Mirjana 042/658-032
Besek Sakalj Karolina 042/658-030 Medved Suzana 042/658-040
Bobek Andreja 042/658-044 Rojnik Nives 042/658-055
Dević Draženka 042/658-013 Sačić Darko 042/658-014
Galić Vesna 042/658-043 Šipoš Marinko 042/658-015
Jagačić Mateja 042/658-036    


Više informacija

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

T: 042/658-050 
F: 042/658-051

Mikulić Damir 042/658-052 Mišanović Antun 042/658-059
Blažeković Božidar 042/658-057 Podbrežnički Vlado 042/658-024
Car Melanija 042/658-058 Pozder Stjepan 042/658-056
Ćus Saša 042/658-097 Puček Goran 042/658-099
Gotal Polonca 042/658-098 Slunjski Stjepan 042/658-054
Labaš Mirjana 042/658-050 Smetiško Draženka 042/658-023
Mikulek Nikola 042/658-053    


Više informacija

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina

10. prosinac 2015.

Javna nabava

Bagatelna nabava
Trenutno nema postupaka u tijeku
Gradski Reklamacijsko Informacijski Centar

Glavni komunalni redar

Robert Briški 098/493 382

Komunalni redari

Velimir Težak 098/982-2181

Ninoslav Medved 099/310-1322

Marko Hunjak 099/310-1323

Damir Žlibar 099/311-4340

Prometni redari

Robert Hojsak 099/299-7406

Krunoslav Vidačić 099/257-2027

POLjoprivredni redar

Krešimir Sever 099/309-9453

Besplatni telefon

GRIC je sustav koji omogućuje građanima Grada Varaždina da, korištenjem samo jednog telefonskog broja putem pozivnog centra ili putem Internet stranica, komuniciraju sa gradskim službama i trgovačkim društvima na način da prijavljuju probleme, reklamacije i postavljaju upite na usluge čije je rješavanje sadržano i obuhvaćeno Katalogom usluga koje pruža Grad Varaždin, s mogućnošću da dobiju povratne i relevantne informacije vezane uz rješavanje prijavljenih problema, reklamacija i upita. Više o GRIC-u

Prijava problema Provjera statusa