Zatvori

Zanima vas što ima u gradu? Pogledajte aktualni program događanja za listopad

Novosti

dodjela nagrada učenicima

Dodijeljene nagrade učenicima

U prostorijama Gradskog vijeća Grada Varaždina dodijeljene su nagrade „Veliko srce Varaždina“ učenicima varaždinskih osnovnih škola povodom Međunarodnog dana međusobnog pomaganja.

26. listopad 2016.
Sve novosti

Telefonski imenik upravnih odjela

Upravni odjel za poslove gradonačelnika

T: 042/402-502
F: 042/210-742


Više informacija

Upravni odjel za poslove gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove

T: 042/402-525 
F: 042/210-848


Više informacija

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

T: 042/201-440 
F: 042/211-255


Više informacija

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam

T: 042/201-410
F: 042/214-990


Više informacija

Upravni odjel za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju

T: 042/658-020
F: 042/658-021


Više informacija

Upravni odjel za društvene djelatnosti

T: 042/658-040
F: 042/658-041


Više informacija

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

T: 042/658-050 
F: 042/658-051


Više informacija

Gradski Reklamacijsko Informacijski Centar

Glavni komunalni redar

Robert Briški 098/493 382

Komunalni redari

Velimir Težak 098/982-2181

Ninoslav Medved 099/310-1322

Marko Hunjak 099/310-1323

Damir Žlibar 099/311-4340

Prometni redari

Robert Hojsak 099/299-7406

Krunoslav Vidačić 099/257-2027

POLjoprivredni redar

Krešimir Sever 099/309-9453

Besplatni telefon

GRIC je sustav koji omogućuje građanima Grada Varaždina da, korištenjem samo jednog telefonskog broja putem pozivnog centra ili putem Internet stranica, komuniciraju sa gradskim službama i trgovačkim društvima na način da prijavljuju probleme, reklamacije i postavljaju upite na usluge čije je rješavanje sadržano i obuhvaćeno Katalogom usluga koje pruža Grad Varaždin, s mogućnošću da dobiju povratne i relevantne informacije vezane uz rješavanje prijavljenih problema, reklamacija i upita. Više o GRIC-u

Prijava problema Provjera statusa