Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina

Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina

Ispravak Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina