HNK u Varaždinu

Varaždin
Augusta Cesarca 1
T: 042/214-688
F: 042/211-218
E: hnkvz@hnkvz.hr
Web: www.hnkvz.hr 
v.d. intendantica: Jasna Jakovljević

Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu

Jasminka Vujasinović - predsjednica
Jadranka Lukavečki - zamjenica predsjednice
Spomenka Dragović - članica
Ivica Pucar - član
Natalija Gligora Gagić - član

 

Više informacija