Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu

Izviješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2013. godinu

Izviješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2012. godinu

Izviješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2011. godinu