Kontakt - telefonski imenik grada Varaždina

 

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin

T: 042/402-502 
F: 042/210-742

BRANKA MATAVULJ, dipl. inf.

Pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

042/402-538 

INES LOVREKOVIĆ

Stručna referentica - poslovna tajnica

042/402-503

ANITA GOLUB

Stručna referentica - poslovna tajnica

042/402-555

ODSJEK ZA LJUDSKE POTENCIJALE, PRAVNE POSLOVE I POSLOVE PISARNICE

TAJANA KANIŠKI FLAJŠEK, dipl. iur.

Pomoćnica pročelnice za ljudske potencijale, pravne poslove i poslove pisarnice

042/402-527

PETRA MEDVED, dipl. iur.

Savjetnica za pravne poslove

042/402-550

ANICA MUŠANOVIĆ, struč. spec. admin. publ

Viša stručna suradnica za poslove gradonačelnika

042/402-502

RENATA FRNTIĆ, struč. spec. admin. publ.

Viša stručna suradnica za ljudske potencijale

042/402-513

ŽELJKO OBELIĆ, ing. geot.

Viši stručni referent za poslove arhive

042/402-530

NIKOLINA SRAGA

Administrativna referentica za poslove pisarnice

042/402-512

BRANKO HEREGA

Dostavljač

042/402-520

URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL

DRAŽEN DRETAR, dipl. soc.

Voditelj Ureda za odnose s javnošću i protokol

042/402-508

LUCIJA CAHUNEK, dipl. polit.

Viša savjetnica za informiranje i poslove protokola

042/402-511

VALENTINA VUSIĆ, dipl. uč.

Savjetnica za poslove protokola i GRIC-a

042/402-521

DUNJA TOMAIĆ, mag. inf.

Viša informatička suradnica

042/402-517

 

Samostalna jedinica za unutarnju reviziju

DRAŽEN HRAIN, dipl.ing.sig.

Voditelj Jedinice za unutarnju reviziju

042/201-416

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE 

Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin

T: 042/402-525
F: 042/210-848

MIRNA KEZELE, dipl. iur.

Pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove

042/402-509

ZVJEZDANA HORVAT, dipl. iur.

Pomoćnica pročelnice za Gradsko vijeće, mjesnu samoupravu i opće poslove

042/402-536

ŽELJKO KUŠTER, mag. oec.

Viši stručni suradnik za mjesnu samoupravu i opće poslove

042/402-551

MARIJANA JAMBREŠIĆ, struč. spec. admin. publ

Viša stručna suradnica za razvoj civilnog društva, mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu, zaštitu na radu i opće poslove

042/402-523

SNJEŽANA POŽGAJ

Stručna referentica za mjesnu samoupravu i nacionalne manjine

042/402-525

KRISTINA JAKOPEC

Administrativna referentica za poslove Gradskog vijeća

042/402-559

LJERKA PINTER

Poslužiteljica

042/402-552

KATICA MIHALINEC, ing. odj. teh.

Djelatnica za fotokopiranje i dostavu dokumentacije

042/402-520

STANKO TUĐAN

Čuvar - ložač

042/402-500

JULIO BENGERI

Čuvar - ložač

042/402-500

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

Trg slobode 12, 42000 Varaždin

T: 042/201-440 
F: 042/211-255

MIRELA IVANKOVIĆ, dipl. inf.

Pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

042/201-441

ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

ALICA KOPREK, dipl. oec.

Pomoćnica pročelnice za poslove računovodstva i financija

042/201-442

VLATKA FRANCKI, oec.

Stručna suradnica za glavnu knjigu

042/201-451 

LIDIJA HRUPEK, inf.

Viša stručna referentica za poslove riznice

042/201-452

INES STANKO HABEK, bacc. oec.

Viša stručna referentica za poslove riznice

042/201-454

MLADEN LONČARIĆ, oec.

Viši stručni referent za naplatu javnih prihoda

042/201-424

DUBRAVKA VITEZ, oec.

Viša stručna referentica za naplatu javnih prihoda

042/201-447

IRENA KOŠĆAK

Stručna referentica za obračun plaće

042/201-448

JASMINKA CVETKOVIĆ

Računovodstvena referentica za analitičko knjigovodstvo i evidenciju kupaca

042/201-450

LJERKA ĐORĐIJEVSKI

Računovodstvena referentica za analitičko knjigovodstvo imovine grada

042/201-440

ODSJEK ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU 

TAMARA STRELEC, dipl. inf.

Voditeljica Odsjeka za proračun i javnu nabavu

042/201-443

DALIBORKA GOLUB, dipl. oec.

Savjetnica za pripremu, planiranje i analizu proračuna

042/201-444

KARMEN MEIĆ

Stručna referentica za javnu nabavu

042/201-437

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV i URBANIZAM  

Trg slobode 12, 42000 Varaždin

T: 042/201-410  
F: 042/201-457
II. kat 042/214-990 

MARIO SAMBOLEC, dipl. ing. geot.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i urbanizam

042/201-410

ODSJEK ZA PRAĆENJE PROGRAMA I PRORAČUNA I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

ANDREJANA ŠANTEK, dipl. iur.

Viša savjetnica za pravne poslove

042/201-418

BOJAN LUKMAN, ing. građ.

Savjetnik za geografsko informacijski sustav

042/629-590

NEVENKA PREVEDAN, oec.

Stručna suradnica za programe i proračun

042/629-592

MAJA FERLIN

Administrativna referentica

042/201-427

VESNA ŠIKET

Administrativna tajnica

042/201-410

ODSJEK ZA POSLOVE IZGRADNJE I ODRŽAVANJA INFRASTRUKTURE

ROBERTO KRAJCER, dipl. ing. geot.

Pomoćnik pročelnika za poslove izgradnje i održavanja infrastrukture

042/201-430

DAMIR MEJAŠ, dipl. ing. el.

Savjetnik za elektroenergetiku

042/201-415

VELIMIR VUJEC, dipl. ing. građ.

Savjetnik za graditeljstvo 

042/629-594

MARIJAN VRATARIĆ, mag. ing. el.

Savjetnik za elektroenergetiku

042/629-597

MARIJANA CINDRIĆ, struč. spec. crim.

Viša stručna suradnica za promet i urbanu sigurnost

042/201-430

MIŠO ALEŠKOVIĆ, ing. građ.

Stručni suradnik za izgradnju i održavanje prometnica 

042/201-430

ODSJEK ZA URBANIZAM

ALENKA PIBERČNIK, dipl. ing. arh.

Voditeljica odsjeka za urbanizam

042/629-591

KSENIJA GOMAZ KNEŽEVIĆ, dipl. ing. arh.

Viša savjetnica za urbanizam

042/201-417

EMANUELA GRĐAN, dipl. ing. arh.

Savjetnica za urbanizam

042/201-417

DAVORKA KOVAČ, dipl. ing. arh.

Savjetnica za urbanizam

042/201-413

ODSJEK ZA PRAVNE POSLOVE, JAVNA DAVANJA I POREZE

KATARINA CONAR-BROD, dipl. iur.

Pomoćnica pročelnika za pravne poslove, javna davanja i poreze

042/201-414

MARIJAN BAKULIĆ, dipl. iur.

Viši savjetnik za pravne poslove

042/201-418

RENATA KOLARIĆ MILUŠIĆ, dipl. iur.

Viša savjetnica za pravne poslove

042/201-414

SREĆKO KOLENKO, ing. geot.

Viši upravni referent za javna davanja i poreze

042/201-423

TANJA RIHTARIĆ, struc. spec. ing. sec.

Viša upravna referentica za javna davanja i poreze

042/201-425

MARIJA KELEMEN, inf.

Viša upravna referentica za javna davanja

042/201-425

TATJANA DŽUNDŽEV

Upravna referentica za javna davanja

042/201-456

MIRJANA SABLJAK

Upravna referentica za javna davanja

042/201-446

JOSIP VALJAK

Upravni referent za javna davanja

042/201-445

ODSJEK ZA REDARSTVO 

KREŠIMIR SEVER, dipl. ing. agr.

Viši stručni suradnik - poljoprivredni redar

042/201-436

MARKO HUNJAK, ing.inf.

Viši stručni referent - komunalni redar

042/201-421

NINOSLAV MEDVED, oec.

Viši stručni referent - komunalni redar

042/201-455

DAMIR ŽLIBAR, ing.chem.

Viši stručni referent - komunalni redar

042/201-422

SNJEŽANA GALIĆ GROZAJ, ing. traff.

Prometna redarica

042/201-434 

KRUNOSLAV VIDAČIĆ, ing.traff.

Prometni redar

042/201-434

VELIMIR TEŽAK

Komunalni redar

042/201-420

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Petra Preradovića 10, 42000 Varaždin 
T: 042/658-040 
F: 042/658-041

DANIJELA VUSIĆ, mag. inf.

Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti

042/658-042

MIRJANA JARMIĆ, dipl. iur.

Viša savjetnica za pravne poslove

042/658-032

MATEJA JAGAČIĆ, mag. oec.

Viša stručna suradnica za projekte

042/658-036

NIVES ROJNIK, mag. oec.

Stručna suradnica za programe i proračun

042/658-055

SUZANA MEDVED

Administrativna referentica

042/658-040

ODSJEK ZA OBRAZOVANJE I SOCIJALNU SKRB

ANDREJA BOBEK, dipl. soc. radnica

Pomoćnica pročelnice za obrazovanje i socijalnu skrb

042/658-044

VESNA GALIĆ, dipl. soc. radnica

Savjetnica za socijalnu skrb i zdravstvo

042/658-043

KAROLINA BESEK SAKALJ, univ. bacc. oec

Viša stručna referentica za obrazovanje

042/658-030

ODSJEK ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 

DRAŽENKA DEVIĆ, univ.spec.oec

Voditeljica Odsjeka za kulturu, sport i tehničku kulturu

042/658-013 

MARINKO ŠIPOŠ, prof.

Viši savjetnik za sport i tehničku kulturu

042/658-015

DANIJELA HERCEG, dipl. novinar

Viša stručna suradnica za udruge i ustanove u kulturi

042/658-014

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU

Petra Preradovića 10, 42000 Varaždin 

T: 042/658-020 
F: 042/658-021

GORANKA GRGIĆ, dipl. oec.

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju

042/658-022

NADA BENGERI, mag. polit.

Viša savjetnica za turizam i gospodarstvo

042/658-025

dr. sc. TOMISLAV BOGOVIĆ

Viši savjetnik za poduzetništvo

042/658-034

ŽELJKA LUKAČEVIĆ DOMINKO, mag. iur.

Viša savjetnica za gospodarstvo

042/658-026

PETAR ČAVLOVIĆ, dipl. polit, dipl. novinar

Viši savjetnik za pripremu i provedbu projekata i međunarodnu suradnju

042/658-027

mr. sc. TATJANA POSAVEC

Viša savjetnica za poduzetništvo

042/629-315

MIRJANA PREMUŽ, dipl. oec.

Savjetnica za poduzetništvo

042/660-297

SANJA RIBIĆ

Administrativna referentica

042/658-020

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Petra Preradovića 10, 42000 Varaždin 

T: 042/658-050 
F: 042/658-051

DAMIR MIKULIĆ, dipl. ing. građ.

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Varaždina

042/658-052

DRAŽENKA SMETIŠKO

Administrativna referentica

042/658-023

MIRJANA LABAŠ, univ. bacc. oec.

Administrativna tajnica

042/658-050

ODSJEK ZA GRADITELJSTVO

MELANIJA CAR, dipl. ing. građ.

Viša savjetnica za poslove graditeljstva

042/658-058

GORAN PUČEK, dipl. ing. građ.

Viši stručni suradnik za poslove graditeljstva

042/658-099

STJEPAN SLUNJSKI, ing. građ.

Stručni suradnik za graditeljstvo

042/658-054

POLONCA GOTAL, ing. građ.

Viša stručna referentica za poslove graditeljstva

042/658-098

STJEPAN POZDER

Stručni referent za graditeljstvo

042/658-056

ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

VLADO PODBREŽNIČKI, dipl. ing. građ.

Pomoćnik pročelnika za prostorno uređenje

042/658-024

ANTUN MIŠANOVIĆ, dipl. ing. kem. tech.

Viši savjetnik za zaštitu okoliša

042/658-059

NIKOLA MIKULEK, dipl. ing. građ.

Viši savjetnik za poslove prostornog uređenja

042/658-053

BOŽIDAR BLAŽEKOVIĆ

Stručni referent za poslove prostornog uređenja

042/658-057