Kontakt - telefonski imenik grada Varaždina

 

Odjel za unutarnju reviziju

DRAŽEN HRAIN, dipl.ing.sig.

Voditelj Odjela za unutarnju reviziju

042/201-416

 

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKa i gradskog vijećA

Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin

T: 042/402-502 
F: 042/210-742

DRAŽEN DRETAR, dipl. soc.

Privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina 

042/402-508

 

BRANKA MATAVULJ, dipl. inf.

Pomoćnica pročelnika za poslove gradonačelnika

042/402-538 

INES LOVREKOVIĆ

Stručna referentica - poslovna tajnica

042/402-503

ANITA GOLUB

Stručna referentica - poslovna tajnica

042/402-555

ANICA MUŠANOVIĆ, struč. spec. admin. publ

Viša stručna suradnica za poslove gradonačelnika

042/402-502

RENATA FRNTIĆ, struč. spec. admin. publ.

Viša stručna suradnica za ljudske resurse

042/402-513

ŽELJKO OBELIĆ, ing. geot.

Viši stručni referent za poslove arhive

042/402-530

NIKOLINA SRAGA

Administrativna referentica za poslove pisarnice

042/402-512

BRANKO HEREGA

Dostavljač

042/402-520

LUCIJA DUGANDŽIĆ, dipl. polit.
Viša savjetnica za informiranje i poslove protokola

VALENTINA VUSIĆ, dipl. uč.

Savjetnica za poslove protokola i GRIC-a

042/402-521

DUNJA TOMAIĆ, mag. inf.

Viša informatička suradnica

042/402-517

ZVJEZDANA HORVAT, dipl. iur.

Pomoćnica pročelnice za Gradsko vijeće, mjesnu samoupravu i opće poslove

042/402-536

MARIJANA JAMBREŠIĆ, struč. spec. admin. publ

Viša stručna suradnica za razvoj civilnog društva, mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu, zaštitu na radu i opće poslove

042/402-523

KRISTINA JAKOPEC

Administrativna referentica za poslove Gradskog vijeća

042/402-559

LJERKA PINTER

Poslužiteljica

042/402-552

KATICA MIHALINEC, ing. odj. teh.

Djelatnica za fotokopiranje i dostavu dokumentacije

042/402-520

STANKO TUĐAN

Čuvar - ložač

042/402-500

JULIO BENGERI

Čuvar - ložač

042/402-500

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU

Trg slobode 12, 42000 Varaždin

T: 042/201-440 
F: 042/211-255

MIRELA IVANKOVIĆ, dipl. inf.

Pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu

042/201-441

ALICA KOPREK, dipl. oec.

Pomoćnica pročelnice za poslove računovodstva i financija

042/201-442 

LIDIJA HRUPEK, inf.

Viša stručna referentica za poslove riznice

042/201-452

INES STANKO HABEK, bacc. oec.

Viša stručna referentica za poslove riznice

042/201-454

MLADEN LONČARIĆ, oec.

Viši stručni referent za naplatu javnih prihoda

042/201-424

DUBRAVKA VITEZ, oec.

Viša stručna referentica za naplatu javnih prihoda

042/201-447

IRENA KOŠĆAK

Stručna referentica za obračun plaće

042/201-448

JASMINKA CVETKOVIĆ

Računovodstvena referentica za analitičko knjigovodstvo i evidenciju kupaca

042/201-450

LJERKA ĐORĐIJEVSKI

Računovodstvena referentica za analitičko knjigovodstvo imovine Grada

042/201-440

TAMARA STRELEC, dipl. inf.

Voditeljica Odsjeka za proračun i javnu nabavu

042/201-443

DALIBORKA GOLUB, dipl. oec.

Savjetnica za pripremu, planiranje i analizu proračuna

042/201-444

KARMEN MEIĆ

Stručna referentica za javnu nabavu

042/201-437

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE poslove, urbaizam i zaštitu okoliša  

Trg slobode 12, 42000 Varaždin

T: 042/201-410  
F: 042/201-457
II. kat 042/214-990 

ROBERTO KRAJCER, dipl. ing. geot.

Privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša

042/201-430

 

MARIO SAMBOLEC, dipl. ing. geot.

Pomoćnik pročelnika za programe

042/201-410

ANDREJANA ŠANTEK, dipl. iur.

Viša savjetnica za pravne poslove

042/201-418

BOJAN LUKMAN, ing. građ.

Savjetnik za geografsko informacijski sustav

042/629-590

NEVENKA PREVEDAN, oec.

Stručna suradnica za programe

042/629-592

MAJA FERLIN

Administrativna referentica

042/201-427

VESNA ŠIKET

Administrativna tajnica

042/201-410

DAMIR MEJAŠ, dipl. ing. el.
Savjetnik za elektroenergetiku

VELIMIR VUJEC, dipl. ing. građ.

Savjetnik za graditeljstvo 

042/629-594

MARIJAN VRATARIĆ, mag. ing. el.

Savjetnik za elektroenergetiku

042/629-597

MARIJANA CINDRIĆ, struč. spec. crim.

Viša stručna suradnica za promet i urbanu sigurnost

042/201-430

MIŠO ALEŠKOVIĆ, ing. građ.

Stručni suradnik za izgradnju i održavanje prometnica 

042/201-430

ALENKA PIBERČNIK, dipl. ing. arh.

Voditeljica odsjeka za urbanizam

042/629-591

KSENIJA GOMAZ KNEŽEVIĆ, dipl. ing. arh.

Viša savjetnica za urbanizam

042/201-417

EMANUELA GRĐAN, dipl. ing. arh.

Savjetnica za urbanizam

042/201-417

DAVORKA KOVAČ, dipl. ing. arh.

Savjetnica za urbanizam

042/201-413

MARIJAN BAKULIĆ, dipl. iur.

Viši savjetnik za pravne poslove

042/201-418

SREĆKO KOLENKO, ing. geot.

Viši upravni referent za javna davanja i poreze

042/201-423

TANJA RIHTARIĆ, struc. spec. ing. sec.

Viša upravna referentica za javna davanja i poreze

042/201-425

MARIJA KELEMEN, inf.

Viša upravna referentica za javna davanja

042/201-425

TATJANA DŽUNDŽEV

Upravna referentica za javna davanja

042/201-456

MIRJANA SABLJAK

Upravna referentica za javna davanja

042/201-446

JOSIP VALJAK

Upravni referent za javna davanja

042/201-445

REDARSKA SLUŽBA 

KREŠIMIR SEVER, dipl. ing. agr.

Viši stručni suradnik - poljoprivredni redar

042/201-436

MARKO HUNJAK, ing.inf.

Viši stručni referent - komunalni redar

042/201-421

NINOSLAV MEDVED, oec.

Viši stručni referent - komunalni redar

042/201-455

DAMIR ŽLIBAR, ing.chem.

Viši stručni referent - komunalni redar

042/201-422

SNJEŽANA GALIĆ GROZAJ, ing. traff.

Prometna redarica

042/201-434 

KRUNOSLAV VIDAČIĆ, ing.traff.

Prometni redar

042/201-434

VELIMIR TEŽAK

Komunalni redar

042/201-420

UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM i GOSPODARSTVO

Petra Preradovića 10, 42000 Varaždin 

T: 042/658-020 
F: 042/658-021

dr. sc. TOMISLAV BOGOVIĆ

Privremeni pročelnik Upravnog odjela za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo Grada Varaždina

042/658-034

 

GORANKA GRGIĆ, dipl. oec.

Pomoćnica pročelnika za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo Grada Varaždina

042/658-022

NADA BENGERI, mag. polit.

Viša savjetnica za turizam i gospodarstvo

042/658-025

ŽELJKA LUKAČEVIĆ DOMINKO, mag. iur.
Viša savjetnica za gospodarstvo

mr. sc. TATJANA POSAVEC

Viša savjetnica za gospodarstvo

042/629-315

MIRJANA PREMUŽ, dipl. oec.

Savjetnica za poduzetništvo

042/660-297

SANJA RIBIĆ

Administrativna referentica

042/658-020

 

KATARINA CONAR-BROD, dipl. iur.

Pomoćnica pročelnika za pravne poslove, javna davanja i poreze

042/658-010

 

RENATA KOLARIĆ MILUŠIĆ, dipl. iur.

Viša savjetnica za pravne poslove

042/658-033

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE i GRADITELJSTVO

Petra Preradovića 10, 42000 Varaždin 

T: 042/658-050 
F: 042/658-051

DAMIR MIKULIĆ, dipl. ing. građ.

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Varaždina

042/658-052

DRAŽENKA SMETIŠKO

Administrativna referentica

042/658-023

MIRJANA LABAŠ, univ. bacc. oec.

Administrativna tajnica

042/658-050

MELANIJA CAR, dipl. ing. građ.

Viša savjetnica za poslove graditeljstva

042/658-058

GORAN PUČEK, dipl. ing. građ.

Viši stručni suradnik za poslove graditeljstva

042/658-099

STJEPAN SLUNJSKI, ing. građ.

Stručni suradnik za graditeljstvo

042/658-054

STJEPAN POZDER

Stručni referent za graditeljstvo

042/658-056

VLADO PODBREŽNIČKI, dipl. ing. građ.

Pomoćnik pročelnika za prostorno uređenje

042/658-024 

BOŽIDAR BLAŽEKOVIĆ

Stručni referent za poslove prostornog uređenja

042/658-057

UPRAVNI ODJEL ZA kulturu, obrazovanje i sport

Petra Preradovića 10, 42000 Varaždin
T: 042/658-040 
F: 042/658-041

DRAŽENKA DEVIĆ, univ.spec.oec

Privremena pročelnica Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje i sport

042/658-013 

 

DANIJELA VUSIĆ, mag. inf.

Pomoćnica pročelnika za društvene djelatnosti

042/658-042

MIRJANA JARMIĆ, dipl. iur.

Viša savjetnica za pravne poslove

042/658-032

MATEJA JAGAČIĆ, mag. oec.

Viša stručna suradnica za projekte

042/658-036

NIVES ROJNIK, mag. oec.

Stručna suradnica za programe i proračun

042/658-055

SUZANA MEDVED

Administrativna referentica

042/658-040

MARINKO ŠIPOŠ, prof.
Viši savjetnik za sport i tehničku kulturu

DANIJELA HERCEG, dipl. novinar

Viša stručna suradnica za udruge i ustanove u kulturi

042/658-014

UPRAVNI ODJEL ZA socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvO

Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin

T: 042/402-525
F: 042/210-848

MIRNA KEZELE, dipl. iur.

Privremena pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo

042/402-509

 

 

ANDREJA BOBEK, dipl. soc. radnica

Pomoćnica pročelnice za obrazovanje i socijalnu skrb

042/402-541

VESNA GALIĆ, dipl. soc. radnica

Savjetnica za socijalnu skrb i zdravstvo

042/402-589

KAROLINA BESEK SAKALJ, univ. bacc. oec

Viša stručna referentica za obrazovanje

042/658-030

SNJEŽANA POŽGAJ

Stručna referentica za mjesnu samoupravu i nacionalne manjine

042/402-525