Prostorni planovi i karte - u tijeku izrade i donošenja

Trenutno nema u izradi prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna.