Prostorni planovi i karte - u tijeku izrade i donošenja

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Motičnjak u Varaždinu - istočni dio

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Motičnjak u Varaždinu - istočni dio (''Službeni vjesnik Grada Varaždina'' broj 9/15)

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU-a gospodarske zone Motičnjak u Varaždinu - istočni dio