Gospodarstvo

Varaždin, kao kulturno, prometno, upravno, ali i industrijsko središte sjeverozapadne Hrvatske spada u gospodarski natprosječno aktivne i izvozno orijentirane dijelove Hrvatske.

Grad Varaždin ima indeks razvijenosti 117,4 % prema Analizi financijskih rezultata poslovanja poduzetnika grada Varaždina u 2014. godini (Fina Varaždin, svibanj 2015.). Strukturno, u gradu i regiji dominira trgovačka djelatnost te prehrambena kao radno intenzivna industrijska grana, dok je tekstilna, kožarska i metalurška u padu. U određenoj mjeri je prisutan i građevinski sektor, a raste udio i IT sektora te uslužne djelatnosti.

Varaždin je iznimno povoljno geografski smješten na tzv. sjeverozapadnim vratima Hrvatske te je dobro prometno povezan s ostatkom Hrvatske te važnim prometnim čvorištima u inozemstvu. Udaljenost do Zagreba je samo 80 km, a do Republike Slovenije i Republike Mađarske dvadesetak odnosno četrdesetak kilometara.

Prema podacima iz 2014. godine Varaždin je na nacionalnoj razini zauzimao 8. mjesto po broju poduzetnika te 5. mjesto po njihovim ukupnim prihodima. Kao što je to slučaj i u ostalim hrvatskim regijama, Varaždin kao najveći grad, zauzima dominantan položaj u gospodarstvu Varaždinske županije. Varaždinski poduzetnici čine 53,9 % ukupnog broja poduzetnika Varaždinske županije, zapošljavaju 51% ukupno zaposlenih u Županiji te ostvaruju 23,4 % ukupnog izvoza.

Povoljan geografski položaj, kvalitetna obrazovna struktura stanovništva, poduzetnička tradicija te postojanje kvalitetne prometne infrastrukture snažan su doprinos potencijalu razvoja gospodarskih aktivnosti u Varaždinu.

Grad Varaždin svojim programima potpore poduzetnicima i obrtnicima te raznim projektima i aktivnostima potiče daljnji razvoj poduzetništva, a važan doprinos daju gradske tvrtke i potporne institucije: Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o., Tehnološki park Varaždin d.o.o., Regionalna energetska agencija Sjever - DAN, Gradska tržnica d.o.o., Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o. te Slobodna zona Varaždin d.o.o.

Površina Grada Varaždina: 59,45 km² - 5% Županije
Broj stanovnika u Županiji: 175.951
Broj stanovnika u gradu Varaždinu: 46.496 - gustoća 825 stanovnika/km²
Broj kućanstava u gradu Varaždinu: 17161
Broj stambenih jedinica u gradu Varaždinu: 19820

Rangiranje Grada Varaždina u Republici Hrvatskoj (podaci iz 2014.):

 • po kriteriju ukupnog prihoda, Grad Varaždin pozicioniran je na 5. mjestu liste 10 najvećih gradova Republike Hrvatske (11.656.727 kuna)
 • po kriteriju broja poduzetnika (1.634), Grad Varaždin je na 8. mjestu
 • po kriteriju broja zaposlenih kod poduzetnika (18.689), Grad Varaždin pozicioniran je na 5. mjestu
 • po kriteriju ukupne dobiti, Grad Varaždin pozicioniran je na 9. mjestu
 • indeks razvijenosti Varaždina je 117,4% (u odnosu na hrvatski prosjek)

Sektorska struktura

Pregled djelatnosti 1.634 poduzetnika s područja grada Varaždina:

 • 428 poduzetnika koji se bave trgovinom na veliko i malo sa ukupno 2.566 zaposlenih
 • 316 poduzetnika stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti sa ukupno 1.102 zaposlena
 • 195 poduzetnika u prerađivačkoj industriji sa ukupno 7.489 zaposlenih
 • 126 građevinskih poduzetnika sa ukupno 1.876 zaposlenih

Poduzetništvo

Varaždinski poduzetnici čine:

 • 53,9 % ukupnog broja poduzetnika Varaždinske županije
 • 1,6 % ukupnog hrvatskog poduzetništva

Varaždinski poduzetnici zapošljavaju 18.689 djelatnika

 • 51 % ukupno zaposlenih u Varaždinskoj županiji
 • 2,3 % zaposlenih u Republici Hrvatskoj
 • 40,1 % zaposlenih na području grada Varaždina radi u prerađivačkoj industriji

Ukupni prihodi – poduzetnici s područja grada Varaždina iskazali su ukupne prihode u iznosu od 11,66 milijardi kuna, što je 0,1% manje u odnosu na 2013. godinu, a ti prihodi čine:

 • 55,2 % ukupnih prihoda Varaždinske županije
 • 1,9 % ukupnih prihoda hrvatskog poduzetništva

Izvoz i uvoz – u 2014. godini poduzetnici grada Varaždina sudjelovali su sa:

 • 23,4 % u ukupnom izvozu Varaždinske županije
 • 42,7 % u ukupnom uvozu Varaždinske županije