Koncertni ured Varaždin

Varaždin, A.Cesarca 1
T/F: 042/212-907
E: koncured@varazdin.hr 
Web: www.koncertni-ured.com.hr
Ravnatelj: Raymond Rojnik

Upravni savjet Koncertnog ureda Varaždin

Marin Pupavac - predsjednik
Vladimir Novak - zamjenik predsjednika
Božidar Kolarić - član

 

Više informacija