Savjet mladih Grada Varaždina

Savjet mladih Grada Varaždina je savjetodavno tijelo Grada Varaždina koje je osnovano u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Varaždinu.

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/14)

Temeljem Zakona o savjetima mladih, Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Varaždina i Statuta Grada Varaždina, Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 17. studenog 2014. godine izabralo je članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Varaždina

Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/14)

Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Varaždina održana je 12. prosinca 2014. godine na kojoj je za predsjednika izabran Dragutin Kliček, a za zamjenicu predsjednika Vanja Horvat.

Dragutin Kliček podnio je 12. ožujka 2015. godine ostavku na sve funkcije u Savjetu mladih te je za predsjednicu Savjeta mladih Grada Varaždina izabrana 22. travnja 2015. godine Vanja Horvat, a za njezinu zamjenicu izabrana je Nina Plantak.

Članovi i zamjenici savjeta mladih Grada Varaždina (mandat 2014-2017)

Vanja Horvat – predsjednica (vahorvat@gmail.com)
Nina Plantak – zamjenica predsjednice
Krunoslav Drožđek – član
Tim Hrvaćanin – član
Dominik Klemenčić – član
Sanja Labaš – članica
Mario Sinčić – član
Leon Žganec - Brajša – član

Antonio Auker – zamjenik člana
Ivan Kostanjevec – zamjenik članice
Svea Gradinščak – zamjenica člana
Marko Kolarek – zamjenik člana
Nina Vidović – zamjenica članice
Miroslav Komes – zamjenik člana
Saša Vrček – zamjenik člana
Paula Šimunčić – zamjenica člana

Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Varaždina

Gradski program za mlade Grada Varaždina za razdoblje 2014.- 2020. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/14)

Program rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2017. godinu sa Zaključkom Gradskog vijeća Grada Varaždina o odobravanju Programa