TD Varaždin Airport d.o.o. "u stečaju"

Mihovila Pavleka Miškine 72

T: 042/350-647
F: 042/350-611
E: lidia.belamaric@vz.t-com.hr

Stečajni upravitelj: Lidia Belamarić
Vlasnički udio Grada Varaždina: 100%