Detaljni plan uređenja Grlice-Rakite u Biškupcu

Odluka o donošenju DPU-a Grlice-Rakite u Biškupcu (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 3/12)

Knjiga 1 - Tekstualni dio plana

Knjiga 2 - Obavezni prilozi (napomena: 42MB)

Izmjene i dopune GUP-a Grlice - Rakite u Biškupcu

Grafički dio

00. DPU Grlice-Rakite - Vlasništvo

01. DPU Grlice-Rakite - Postojeće stanje

02. DPU Grlice-Rakite - Namjena

03. DPU Grlice-Rakite - Uvjeti gradnje

04. DPU Grlice-Rakite - Granice zona

05. DPU Grlice-Rakite - Promet

06. DPU Grlice-Rakite - Vodoopskrba

07. DPU Grlice-Rakite - Odvodnja

07.1. PU Grlice-Rakite - Shema odvodnje

08. DPU Grlice-Rakite - Elektronicke komunikacije

09. DPU Grlice-Rakite - Elektroenergetika

09.1. DPU Grlice-Rakite - Javna rasvjeta

10. DPU Grlice-Rakite - Plinoopskrba

11. DPU Grlice-Rakite - Sinteza Infra

12. DPU Grlice-Rakite - Parcelacija

13. DPU Grlice-Rakite - Mjere zaštite