Izbori za vijeća mjesnih odbora 31. svibnja 2015.

SJEDIŠTE GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA MJESNE IZBORE je u Varaždinu, Trg kralja Tomislava 1 (Gradska vijećnica).

Brojevi telefona: 

T: 042/402-536
   042/201-414
   042/402-513
   042/402-506
   042/402-502
   042/402-500

F: 042/210-742, 042/402-566
E: gip@varazdin.hr

Za sve informacije i potrebe podizanja obrazaca vezanih na održavanje izbora za vijeća  mjesnih odbora dežurat će Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore u svom sjedištu od 21. travnja 2015. godine, radnim danom od 9,00 do 15,00 sati.

Očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća mjesnog odbora primat će se prema rasporedu kako slijedi:

od 21. do 24. travnja 2015.  8,00 – 15,00 sati
od 27. do 30. travnja 2015.  8,00 – 18,00 sati

1., 2. i 3. svibnja 2015.          9,00 – 12,00 sati
4. svibnja 2015.                 7,00 – 24,00 sata
                                   u sjedištu Gradskog izbornog povjerenstva.

Izbori za vijeća mjesnih odbora Grada Varaždina 31. svibnja 2015.

1. lipnja 2015. 13:00

Na temelju Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 1/15 i 2/15) (1), Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina (2). Odluka stupa na snagu 20. travnja 2015.godine.

Od 21. travnja 2015. godine teku rokovi za predlaganje lista za izbor članova 16 vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina te ostale izborne radnje.

Za pripremu i provedbu izbora imenovano je Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore Grada Varaždina Rješenjem o imenovanju (3).

OBJAVA BIRAČIMA - preuzmite ovdje

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Varaždina za mjesne izbore, na temelju pravovaljanih prijedloga, objavljuje kandidacijske liste i zbirne liste svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina.

RJEŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore Grada Varaždina, temeljem članka 29. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 1/15 i 2/15), odredilo je biračka mjesta za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina. Rješenja o određivanju biračkih mjesta možete vidjeti ovdje.

OBVEZATNE UPUTE I OBRASCI

Za provođenje izbora za vijeća mjesnih odbora, Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore donijelo je obvezatne upute i obrasce koje možete preuzeti u nastavku:

 • Obvezatne upute MSGV – I o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina - preuzmite ovdje
 • Obvezatne upute MSGV - II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova u postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora - preuzmite ovdje
 • Obvezatne upute MSGV – III o odustanku od kandidature za izbor članova vijeća mjesnih odbora - preuzmite ovdje
 • Obvezatne upute broj MSGV – IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Varaždina - preuzmite ovdje
 • Obvezatne upute broj MSGV – V o načinu uređenja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu - preuzmite ovdje
 • Obvezatne upute broj MSGV – VI o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom ili težom bolesti - preuzmite ovdje
 • Obrazac VMOGV - 1 - Prijedlog liste kandidata političke stranke/političkih stranaka za članove vijeća mjesnih odbora - preuzmite ovdje
 • Obrazac VMOGV - 2 - Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove vijeća mjesnih odbora - preuzmite ovdje
 • Obrazac VMOGV - 2/1 - Popis birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača - preuzeti ovdje
 • Obrazac VMOGV - 3 - Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća mjesnog odbora - preuzeti ovdje
 • Obrazac VMOGV - 4 - Izjava o prihvaćanju dužnosti člana Stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za mjesne izbore za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora - preuzmite ovdje
 • Obrazac VMOGV - 5 - Izjava o prihvaćanju dužnosti člana Proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za mjesne izbore za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora - preuzmite ovdje
 • Obrazac VMOGV – 6 - Izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora - preuzmite ovdje
 • Obrazac VMOGV – 7 - Rješenje o imenovanju biračkog odbora - preuzmite ovdje
 • Obrazac VMOGV – 8 - Rješenje o određivanju biračkih mjesta - preuzmite ovdje
 • Obrazac VMOGV – 9 - Glasački listić za izbore za kandidacijsku listu za članove vijeća mjesnog odbora - preuzmite ovdje
 • Obrazac VMOGV – 10 - Zapisnik o radu biračkog odbora za kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora - preuzmite ovdje