Radna tijela Gradskog vijeća

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i druge akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada. Bira se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom.

Nakon izbora koji su održani 21. svibnja 2017. godine, u vijeće od 25 članova izabrano je 5 vijećnica i 20 vijećnika.

Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine.

Predsjednik Gradskog vijeća je Damir Habijan (HDZ) koji predsjedava sjednicama predstavničkog tijela i zastupa ga, a zamjenici predsjednika su Alen Kišić (SDP) i (). 

Gradsko vijeće osniva odbore, komisije i druga radna tijela u kojima se razmatraju pitanja o kojima se odlučuje u Vijeću kao i obavljanje drugih poslova koji im se povjeravaju na temelju Statuta Grada i zakona.

RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

MANDATNA KOMISIJA

Stjepan Cepanec - predsjednik
Damir Laljek - član
Alen Kišić - član

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE

Stjepan Cepanec - predsjednik
Mario Lešina - zamjenik predsjednika
Robert Puja - član
Alen Kišić - član
Josip Dreven - član

 

ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

Damir Habijan - predsjednik
Mirna Amadori - predsjednik
Neven Bosilj - član
Darko Detelj - član
Dejan Težak - član

 

ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Željko Bunić - predsjednik
Mario Lešina - zamjenik predsjednika
Neven Bosilj - član
Vjeran Strahonja - član
Davor Patafta - član

 

ODBOR ZA OBRTNIŠTVO I PODUZETNIŠTVO

Dejan Težak - predsjednik
Danijel Kuserbanj - zamjenik predsjednika
Željko Prstec - član
Bruno Ister - član
Robert Gotić - član
Davor Patafta - član
Natalija Martinčević - članica

 

ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNO-STAMBENO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Vjeran Strahonja - predsjednik
Mirna Amadori - zamjenica predsjednika
Lovorka Gotal Dmitrović - članica
Stjepan Cepanec - član
Zdravko Rogina - član
Bruno Ister - član
Davor Patafta - član
Josip Dreven - član
Robert Gotić - član

 

ODBOR ZA KULTURU, SPORT I TURIZAM

Gordana Marsenić - predsjednica
Željko Prstec - zamjenik predsjednice
Denis Mladenović - član
Damir Laljek - član
Vesna Dušak - članica

 

ODBOR ZA ODGOJ, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Natalija Martinčević - predsjednica
Lovorka Gotal Dmitrović - zamjenica predsjednice
Denis Mladenović - član
Robert Puja - član
Gordana Marsenić - članica

 

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

 

 

Radna tijela Gradskog vijeća u mandatu 2013.-2017.