Detaljni plan uređenja za proširenje varaždinskog groblja

DPU uređenja za proširenje Varaždinskog groblja

Odluka o donošenju DPU-a za proširenje varaždinskog groblja (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 7/08)

Knjiga 1 - Tekstualni dio plana

Knjiga 2 - Obavezni prilozi

 

GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena povrsina

2.1. Infrastruktura promet

2.2. Infrastruktura voda

2.3. Infrastruktura energetika

3.1. Uređenje i organizacija

3.2. Uređenje uniformnost nadgr

4.1. Plan parcelacije

4.2. Uvjeti gradnje

5. Pejzažno uređenje

6. Etapnost

7.1. p21_22

7.2. p23_24_25

7.3. p26_27_34_35

7.4. p28_29_30

7.5. p31_32_33

7.6. p36_46_52

7.7. p37_38_39

7.8. p40_43

7.9. p41_42_44_45

7.10. p47_48_49_50_51

7.11. p53_54_55

8.1. Presjek

8.2. Presjek

8.3. Presjek

8.4. Presjek

9.1. Detalj grobova

9.2. Detalj grobnica