Dječji vrtić Varaždin

Varaždin, Dravska 1
T: 042/203-254
F: 042/203-564
E: vrticvz@gmail.com
Web: www.djecjivrticvz.hr
Ravnatelj: Jasenka Husnjak

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Varaždin

Biserka Keliš - predsjednica
Lana Žiher - zamjenica predsjednice
Robert Briški - član
Štefanija Kolarić - članica

 

Više informacija