Komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo

Službenicima koji rade na poslovima komunalnog i prometnog redarstva tjedno radno vrijeme može se rasporediti od ponedjeljka do subote.

Službenici koji rade na poslovima komunalnog i prometnog redarstva rade u smjenama. Radom u smjenama (smjenski rad) smatra se svakodnevni redovni rad službenika prema utvrđenom radnom vremenu koji službenik obavlja naizmjenično tijekom tjedna ili mjeseca u prijepodnevnom (I. smjena) ili poslijepodnevnom (II. smjena) dijelu dana.

Rad u I. smjeni je rad od ponedjeljka do petka koji započinje u 7:00, a završava u 15:00 sati i subotom od 8:00 do 13:00 sati, a rad u II. smjeni započinje radnim danom od ponedjeljka do petka u 13:00 i završava u 20:00 sati.

Komunalni redari

Velimir Težak 098/982-2181
Ninoslav Medved 099/310-1322
Marko Hunjak 099/310-1323
Damir Žlibar 099/311-4340

Prometni redari

Snježana Galić Grozaj 099/257-2028
Krunoslav Vidačić 099/257-2027

Poljoprivredni redar

Krešimir Sever 099/309-9453