Gradski buseki

U gradu Varaždinu su od 9.10.2017. na snazi nove autobusne linije.

Novi red vožnje sastoji se od ukupno 5 autobusnih linija.

Linija 1 - Hrašćica - Optujska - Fabijanska - O. Župančića - E. Kumičića-bolnica - Z. Frankopana (A.K.Varaždin) - E. Kumičića - O. Župančića - Fabijanska - Optujska - Hrašćica

Linija 2 - Željeznički kolodvor - Z. Frankopana (A.K.Varaždin) - Jalkovec - Poljana Biškupečka - Črnec Biškupečki - Brezje - Željeznički kolodvor

Linija 3 - Gojanec - Z.Frankopana (A.K.Varaždin) - Bolnica - Banfica - Z.Frankopana (A.K.Varaždin) - Gojanec

Linija 4 - Zbelava - Donji Kućan - Gornji Kućan - Z.Frankopana (A.K.Varaždin) - Gornji Kućan - Donji Kućan - Zbelava

Linija 5 - Zbelava - Donji Kućan - Kućan Marof - Z.Frankopana (A.K.Varaždin) - Kućan Marof - Donji Kućan - Zbelava