Savjetovanje s javnošću u 2018. godini

KOORDINATOR SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Lucija Cahunek
T: 042/402-511
F: 042/210-742
E: lucija.cahunek@varazdin.hr

Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje s javnošću Grada Varaždina

 

Zaključak o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2018. godini i Plan savjetovanja Grada Varaždina u 2018. godini

 

Redni broj

Naziv prijedloga propisa, općeg akta ili dokumenta
za koji se provodi savjetovanje

OČEKIVANO VRIJEME NJEGOVA DONOŠENJA ILI USVAJANJA Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja DRUGi PREDVIĐENi NAČINi NA KOJE SE NAMJERAVA PROVESTI SAVJETOVANJE točno
vrijeme provedenog internetskog savjetovanja
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima svibanj travanj NE  
2. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina rujan kolovoz NE  
3. Proračun Grada Varaždina prosinac studeni NE  
4.

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O POREZIMA GRADA VARAŽDINA

Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Varaždina

siječanj siječanj NE 08.01.2018. - 22.01.2018.
5. Odluka o proglašenju površine izvan lovišta na području Grada Varaždina siječanj siječanj NE  
6. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama siječanj siječanj NE  
7. Odluka o načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa veljača siječanj/veljača NE  
8.

Program zaštite divljači

veljača siječanj/veljača NE  
9.

PRIJEDLOG ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina putem internetskog savjetovanja s javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu prijedloga odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina putem internetskog savjetovanja s javnošću

siječanj 2018. prosinac 2017./ siječanj 2018. NE 22.12.2017. - 22.1.2018.
10.
Akcijski plan Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020
ožujak veljača Osnivanje Partnerskog vijeća  
11. Program potpora poduzetnicima i obrtnicima na području Grada Varaždina 2018-2020 svibanj travanj Distribucija Prijedloga programa nadležnim institucijama i javna rasprava  
12. Izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2016 do 2020 srpanj lipanj    
13. Prijedlog procjene rizika od velikih nesreća za Grad Varaždin lipanj svibanj NE  
14. Prijedlog plana djelovanja civilne zaštite na području Grada Varaždina prosinac studeni NE  
15. Prijedlog godišnje analiza stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu na području Grada Varaždina prosinac studeni NE  
16. Prijedlog godišnjeg plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu s financijskih učincima za trogodišnje razdoblje prosinac studeni NE  
17. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2018. godinu travanj ožujak NE  
18. Prijedlog procjene rizika od velikih nesreća za Grad Varaždin lipanj svibanj NE  
19.

Statut Grada Varaždina

Nacrt statuta Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu statuta Grada Varaždina putem internetskog savjetovanja s javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu statuta Grada Varaždina putem internetskog savjetovanja s javnošću

veljača siječanj/veljača NE 26.01.2018. - 26.02.2018.
20. Poslovnik o radu Gradskog vijeća ožujak veljača/ožujak NE  
21.

Plan gospodarenja otpadom Grada Varaždina za razdoblje 2018. - 2023. godine

Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Varaždina za razdoblje 2018. - 2023. godine

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Prijedlogu Plana gospodarenja otpadom Grada Varaždina za razdoblje 2018. - 2023. godine putem internetskog savjetovanja s javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Prijedlogu Plana gospodarenja otpadom Grada Varaždina za razdoblje 2018. - 2023. godine putem internetskog savjetovanja s javnošću

siječanj siječanj/veljača NE 25.01.2018. - 25.02.2018.