Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Konstituirajuća sjednica - 19. lipnja 2017. godine

  • Materijali za Konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Varaždina - preuzmite sve materijale (napomena: MB)

 

MATERIJALI ZA SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA U MANDATU 2013.-2017.