Materijali za sjednice Gradskog vijeća

3. sjednica - 18. sprnja 2017. godine

2. sjednica - 20. lipnja 2017. godine

Konstituirajuća sjednica - 19. lipnja 2017. godine

 

MATERIJALI ZA SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA U MANDATU 2013.-2017.