11. srpanj 2017. | Autor: marinko.sipos@varazdin.hr

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2017.

Rok za predaju: Petak, 11.08.2017. do 12:00 sati

Zaključak o sufinanciranju programa poticanja razvoja tehničke kulture za razdoblje od 01.07.-31.12. 2017 godine

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za razdoblje od 01.07.-31.12. 2017 godine

Prijavnica za predlaganje programa zajednice tehničke kulture grada varaždina za razdoblje od 01.07.-31.12. 2017 godine

Prijavnica za predlaganje programa udruga tehničke kulture za razdoblje od 01.07.-31.12. 2017 godine.