TD Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o. Varaždin

Zagrebačka 89
42000 Varaždin

M: 091/518-9751
E: info@ckoie.hr

Direktor: Nikola Plavec
Vlasnički udio Grada Varaždina: 100%

Nadzorni odbor Centra kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o. Varaždin

Ivo Friganović - predsjednik
Vesna Dušak
Tomislav Dobranić

više informacija