3.3. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža
- Energetski sustav
- Cijevni transport plinaUputstvo za snalaženje

Kliknite na dio karte koji želite vidjeti uvećan.

Nakon toga moguća je navigacija uz pomoć pravokutnih ikonica u gornjem desnom dijelu stranice, a koje simboliziraju međusoban raspored kartografskih prikaza. Klik na svaku od ikonica direktno vodi na slijedeći kartografski prikaz.

Povratak na stranicu prije moguć je pomoću tipke "Povratak". Pregled legende moguć je pomoću tipke "Legenda". Pregled prikazanog kartografskog prikaza u PDF formatu, moguć je klikom na tipku "PDF" (za pregled PDF dokumenata potrebno je imati instaliran PDF preglednik. U suprotnom, kliknite OVDJE. )