Prilog: 0.4.1. Zeleni sustav grada Varaždina
- Postojeće stanje