Prilog: 0.2 Namjena i korištenje prostora
- Postojeće stanje