12. veljača 2014.

Zahtjev za izdavanje potvrde etažnog elaborata

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Da

Plaća se upravna pristojba: Da

Iznos pristojbe: 40 kn

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  • Plan posebnih dijelova zgrade izrađen od ovlaštene osobe (ovl.ing.građ., ovl.arh., ovl.ing.geod.)
  • Izvadak iz zemljišne knjige
  • Izvod iz katastarskog plana (original)
  • Akt temeljem kojeg je građevina izgrađena ili dokaz da je izgrađena prije 15. veljače 1968.
  • Akt temeljem kojeg je dopuštena uporaba predmetne zgrade
  • Upravnu pristojbu od 40.00 kn

 

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.


UZ GORE NAVEDENO ISPUNITE I DOSTAVITE SLIJEDEĆE OBRASCE: