17. travanj 2012.

Informacije o legalizaciji nezakonito izgrađenih građevina

Potrebna dodatna dokumentacija: Ne

Propisani su obrasci: Ne

Plaća se upravna pristojba: Ne

Iznos pristojbe: Ne plaća se

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Ne postoji propisani obrazac koji treba popuniti. Javite se u upravni odjela Grada Varaždina.