17. travanj 2012.

Zahtjev za izradu nove ili izmjenu postojeće prostorno planske dokumentacije, tj. dokumenata prostornog uređenja

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Ne

Plaća se upravna pristojba: Ne

Iznos pristojbe: Ne plaća se

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kopiju katastarskog plana s označenim obuhvatom
Napomena: ne smije biti starija od 6 mjeseci

Kopiju zemljišno knjižnog izvatka
Napomena: ne smije biti starija od 6 mjeseci

Ocjenu stanja u prostoru 
Napomena. Potreban je izvornik dokumenta (original).

Ciljeve i programska polazišta prijedloga 
Napomena. Potreban je izvornik dokumenta (original).

Idejno rješenje ili Idejni projekt zahvata, po potrebi 
Napomena. Potreban je izvornik dokumenta (original).

i drugu dokumentaciju ukoliko je važna za taj prijedlog 

 

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.


UZ GORE NAVEDENO ISPUNITE I DOSTAVITE SLIJEDEĆE OBRASCE:

Ne postoji propisani obrazac koji treba popuniti. Javite se u Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina.