Datum objave: 18. ožujak 2014.

Sutra nastavak 6. sjednice Gradskog vijeća

vijećnici web

18.03.2014.-U srijedu, 19. ožujka, nastavlja se 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina (prekinuta 10. ožujka). Na dnevnom redu nastavka sjednice samo su dvije točke.

Prijedlog zaključka o prihvaćanju JPP projekta „Varaždinska županija i Grad Varaždin - škole“ i davanju ovlaštenja i Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na osnivanje prava građenja nad nekretninama u vlasništvu V. osnovne škole Varaždin i VI. osnovne škole Varaždin.

Sjednica se može pratiti u direktnom prijenosu u programu VTV televizije od 16.15 sati te u live Internet streamingu na www.varazdin.hr.