Datum objave: 10. srpanj 2019. | Autor: Maja Hrešć

Sazvana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina sazvana je za ponedjeljak 15. srpnja 2019. godine u 13 sati, a održat će se u Palači Herzer na Franjevačkom trgu. Predsjednik Gradskog vijeća Damir Habijan utvrdio je dnevni red s 10 točaka.

Prva točka dnevnog reda sadrži Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju koja obuhvaća proračun i ostale programe za 2018. godinu. Druga točka se također odnosi na 2018. godinu i to na Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja.

Neke od najvažnijih točaka o kojima će se raspravljati i odlučivati na nadolazećoj sjednici zasigurno su one vezane uz proračun, a to su Prijedlog izmjena i dopuna proračunskih dokumenata Grada Varaždina te Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2019. godinu.

U točci o Prijedlogu odluke o komunalnim djelatnostima utvrdit će se djelatnosti i pobliže odrediti poslovi od lokalnog značenja koji se smatraju obavljanjem komunalnih djelatnosti. 

Odlučivat će se o osnivanju javne ustanove socijalne skrbi pod nazivom Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin čiji osnivač bi bio Grad Varaždin, a obavljao bi djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici osobama s teškoćama u razvoju, mlađim punoljetnim osobama i odraslim osobama s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjem.

Pod točkom 7. razmatrat će se Izvješća o radu za 2018. godinu Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina, Gradske vatrogasne zajednice Varaždin i Zaklade solidarnosti Grada Varaždina.

Točka koja je vrlo važna za varaždinske poduzetnike odnosi se na Program potpora poduzetnicima i obrtnicima na području Grada Varaždina kojim se uređuju svrha, ciljevi, korisnici, nositelji, područja i mjere potpora male vrijednosti na području Grada Varaždina u razdoblju od 2019. do 2021. godine.

Na samom kraju sjednice na dnevnom redu je razrješenje i imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Varaždin.