Datum objave: 11. prosinac 2018. | Autor: Maja Hrešć

Sazvana 15. sjednica Gradskog vijeća

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina održat će se u ponedjeljak, 17. prosinca 2018. godine u Gradskoj vijećnici. Predsjednik Gradskog vijeća Damir Habijan predložio je dnevni red s 10 točaka.

Na samom početku gradski vijećnici će odlučivati o prihvaćanju prijedloga proračunskih dokumenata od kojih je najvažnije donošenje Proračuna Grada Varaždina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu. U skladu s tim razmatrat će se i Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2019. godinu. 
Sukladno potrebama građana, mijenja se učestalost odvoza komunalnog otpada, o čemu će vijećnici glasati u točci o Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina. Gradsko vijeće će razmotriti i Prijedlog odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina u naseljima Gojanec, Jalkovec, Poljana Biškupečka, Črnec Biškupečki i Zbelava koji se utvrđuje prema oznaci, nazivu, osnovnim karakteristikama te duljini nerazvrstanih cesta. 
Varaždin je jedini grad u Republici Hrvatskoj koji će cijeli biti pokriven optičkom infrastrukturom i to je za naše građane Grad osigurao besplatno. U tu svrhu, Grad Varaždin bi dokapitalizacijom stekao udio u trgovačkom društvu Smart City d.o.o. kroz koje će se provesti svi potrebni radovi uvođenja optike na području grada. O prijedlogu takve odluke odlučit će glasanjem gradski vijećnici. 
Na sjednici će se razmatrati i prijedlog o izmjenama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina. Vijećnici će u Prijedlogu odluke o socijalnoj skrbi Grada Varaždina utvrditi prava iz sustava socijalne skrbi za stanovnike Grada Varaždina. 
Mladi su također tema 15. sjednice Gradskog vijeća, pa će se tako raspravljati i o prihvaćanju kandidature Grada Varaždina za Europsku prijestolnicu mladih 2022. godine te o Prijedlogu programa rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2019. godinu. 
Na dnevnom redu je i Prijedlog zaključka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Varaždina. Procjena rizika je polazni dokument za donošenje planskih dokumenta na području civilne zaštite i provođenje zadaća definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite. Procjenom rizika identificirano je i obrađeno osam rizika/prijetnji: potres; poplava; poplava izazvana pucanjem brane ili nasipa HE Varaždin; ekstremna vremenska pojava-ekstremna temperatura; epidemija i pandemija; nesreća na odlagalištima otpada; tehničko-tehnološka nesreća s opasnim tvarima – industrijska nesreća; tehničko-tehnološka nesreća u prometu.