Datum objave: 22. studeni 2018. | Autor: Maja Hrešć

Najavljena 14. sjednica Gradskog vijeća

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina održat će se 26. studenog 2018. godine s početkom u 9 sati u Gradskoj vijećnici. Predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina Damir Habijan predložio je 14 točaka dnevnog reda. 

Na samom početku raspravljat će se o Proračunu Grada Varaždina za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu. U sklopu prve točke na dnevnom redu su i Prijedlozi izmjena i dopuna proračunskih dokumenata Grada Varaždina,  a koji prema podtočkama uključuju programe održavanja komunalne infrastrukture, gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, zaštite okoliša, održavanja poslovnih zgrada i spomenika kulture, razvoja prometa i prevencije kriminaliteta u Gradu Varaždinu, aktivnosti za potrebe stanovanja, izrade dokumenata prostornog uređenja, sve za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu. Također će se raspravljati o Programima javnih potreba i to iz područja obrazovanja i znanosti, kulture, sporta i rekreacije, za razdoblje od 2018. do 2020. godine. U sklopu prve točke još je i Program poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu. 
Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja će se održati u prosincu, tradicionalno će biti podjela javnih priznanja Grada Varaždina, a vijećnici će sada izglasati Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja. 
Grad Varaždin kontinuirano ostvaruje suradnju i uspostavlja prijateljstva s drugim gradovima koja se zatim realiziraju na kulturnim, sportskim, turističkim i gospodarskim razinama. Tako će se na 14. sjednici Gradskog vijeća odlučivati o prihvaćanju Prijedloga odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Varaždina i Grada Pakraca te o sklapanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Varaždina i Grada Shaki. 
Na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina.
Tema otpada uvijek je aktualna, pa će se tako na nadolazećoj sjednici naći Prijedlog odluke o mogućnosti postave i montaže tipiziranih montažnih zatvorenih boksova za smještaj spremnika za otpad na javnim površinama Grada Varaždina koja će zasigurno izazvati interes kod građana. 
O povećanju, odnosno promjeni vrijednosti boda za izračun komunalne naknade odlučivat će pod točkom 7 u Prijedlogu odluke o vrijednosti boda komunalne naknade. Također će se odlučivati o Prijedlogu odluke o oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa za VI. osnovnu školu Varaždin i za još četiri zahtjevne zgrade u Varaždinu. 
Vijećnicima će biti prezentirana izvješća o radu gradskih tvrtki za 2017. godinu. te izvješće o radu Javne ustanove Gradski stanovi za 2017. godinu. 
Galerijski centar Varaždin od iduće bi godine trebao postati dio Gradskog muzeja Varaždin, a o tome će se odlučivati na točci dnevnog reda u Prijedlogu odluke o pripajanju Galerijskog centra Varaždin Gradskom muzeju Varaždin. U skladu s pripajanjem također je potrebno uskladiti i Statut pa će se razmatrati i Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Gradskog muzeja Varaždin. 
Obnavljanje i uređivanje svih dječjih igrališta na području grada Varaždina jedan je od prioriteta stoga će biti razmatran i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Varaždina za projekt „Opremanje dječjeg igrališta u sklopu sportskih terena u Gornjem Kućanu“.
Na samom kraju dnevnog reda nalazi se Prijedlog odluke o osnivanju, ustrojstvu i djelovanju Varaždinske građanske garde Grada Varaždina – PURGARA. 

 

Cjelovite informacije o 14. sjednici Gradskog vijeća