Datum objave: 05. rujan 2018. | Autor: Maja Hrešć

Sazvana 13. sjednica Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina Damir Habijan sazvao je 13. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati u Gradskoj vijećnici u petak, 14. rujna 2018. godine s početkom u 13 sati. 

Za nadolazeću sjednicu predsjednik Gradskog vijeća predložio je dnevni red s 15 točaka. Uz prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za prvih šest mjeseci ove godine, razmatrat će se i Izvješće o radu gradonačelnika Grada Varaždina za isto razdoblje. Na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o sklapanju izvansudske nagodbe vezano uz potraživanja Republike Hrvatske, Ministarstva financija i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama od Javne ustanove Gradski stanovi.

Punomoćnik Grada izvijestit će vijećnike o pravnom položaju Grada Varaždina u pravnom postupku koji se vodi između Grada Varaždina i trgovačkog društva T&H Invest. Vijećnike će se također informirati o razlozima privremene obustave radova na projektu Aglomeracije Varaždin.

Varaždin je jedan od gradova koji su primjer u sustavnom i odgovornom selektiranju otpada što se pokazalo već u prvih mjesec dana od kada se primjenjuje nova uredba. Kako bi zadovoljili baš sve standarde i našim građanima osigurali čist okoliš, na dnevnom redu će se raspraviti o Prijedlozima odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada te o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Grada Varaždina.

Uz priloženo izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, razmatrat će se Prijedlog odluke o izradi III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina te Prijedlog odluke o izradi IV. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina. Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša izradio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Varaždina za razdoblje 2014. – 2017. godine koje će također biti jedna od točaka dnevnog reda. Vijećnici će donijeti odluku vezanu uz oslobođenje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa za Trgovačko društvo mi2 j.d.o.o. Varaždin.

Grad Varaždin kontinuirano radi na poboljšavanju biciklističke infrastrukture i njezinoj funkcionalnosti te provodi i potiče mjere unaprjeđenja biciklističkog prometa. Biciklistima će biti od važnosti točka dnevnog reda Gradskog vijeća vezana uz Cikloturističku prihvatnu točku (infopunkt i garaža za bicikle) u Ulici Ratimira Hercega te Prijedlog odluke o davanju na upravljanje i korištenje ove javne turističke infrastrukture.

Vijećnicima će se prezentirati izvješća o radu za 2017. godinu Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina, Regionalne energetske agencije Sjever i Zaklade za razvoj kvalitetnog sporta Grada Varaždina. Razmatrat će se i Prijedlozi zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina i Prijedlog dopuna Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ Varaždin.

Cjelovite informacije o 12. sjednici Gradskog vijeća