Datum objave: 11. travanj 2022. | Autor: Maja Hrešć

Predsjednica Gradskog vijeća i gradonačelnik najavili 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina Zdravka Grđan u ponedjeljak je zajedno s gradonačelnikom dr.sc. Nevenom Bosiljem najavila nadolazeću sjednicu Gradskog vijeća Grada Varaždina koja će se održati u četvrtak 14. travnja 2022. godine s početkom u 10 sati.

Zdravka Grđan izvijestila je kako će na dnevnom redu biti pet točaka. Uz rebalans proračuna, na dnevnom redu su Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o nagodbi između Grada Varaždina i PRVI FAKTOR d.o.o. u likvidaciji, T&H invest d.o.o., VADOM ULAGANJA d.o.o., VIS PROMOTEX d.o.o., JU „Gradski stanovi“ i Varkom d.d., zatim Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o zaduženju Grada Varaždina izdavanjem municipalnih obveznica, Prijedlog odluke o otkupu nekretnine čk.br. 10306/2 k.o. Varaždin od Veterinarske stanice d.d. Varaždin te Prijedlog odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Medicinsku školu Varaždin.

Gradonačelnik Neven Bosilj istaknuo je kako su svi gradski vijećnici primili materijale za sjednicu te su upoznati s dnevnim redom od prošlog tjedna, nakon sastanka međustranačkog vijeća. Obrazložio je i 2. točku dnevnog reda, vezanu uz nagodbu. „Grad ima sporove s TH Investom na Trgovačkom sudu, njih šest koje rješavamo ovim sporazumom. Ne ulazimo u nikakve kaznene procese već nagodbom rješavamo sporove vezane uz zemljišta te osiguravamo sve preduvjete da ovu jednadžbu svedemo na jednu nepoznanicu - CIOS grupu, i riješimo problem varaždinskih bala. U ovom trenutku imamo mač od 140 milijuna kuna vezan uz ugovore za zemljišta nad glavom koji će za pet godina, ako ga ne riješimo, iznositi 190 milijuna kuna ili više, radi kamata. Ne možemo ni raspolagati tim zemljištima, primjerice za Vilka Novaka. Sporazumom ćemo riješiti problem Jalkovca, da spojimo zonu Jalkovec na obilaznicu, na čvor između Beretinca i Gojanca i tako riješimo problem prometa u Jalkovcu i Poljani. Smatram da ćemo napraviti velike uštede Gradu Varaždinu. Ako čekamo na naše pravosuđe, sporovi se neće riješiti ni idućih pet godina. Ovo je dobra nagodba.“ – rekao je gradonačelnik. 

Pohvalio je i namjeru bivšeg gradonačelnika Ivana Čehoka u rješavanju ovih sporova. „Želim pohvaliti i bivšeg gradonačelnika Čehoka koji je krenuo u dobrom smjeru da se pokuša napraviti nagodba, ali nije prošla jer je ni jedna od strana nije željela potpisati. Sada smo dobili garanciju i uspjeli postići dogovor između svih strana da se ovo riješi. Nakon nagodbe, preostaje nam rješavanje zadnje nepoznanice, CIOS grupe, s kojom ćemo u drugom koraku riješiti preostale sporove.“ – zaključio je gradonačelnik Neven Bosilj.