Datum objave: 08. ožujak 2019. | Autor: Maja Hrešć

Najavljena 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina Damir Habijan sazvao je 18. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati u srijedu, 13. ožujka 2019. godine, s početkom u 13 sati.

Na dnevnom redu nalazi se 16 točaka, a na samom početku odlučivat će se o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Varaždina za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine. Vijećnici će zatim raspravljati o izmjenama i dopunama proračunskih dokumenata odnosno rebalansu proračuna Grada Varaždina i ostalim programima građenja, poticanja razvoja i programa javnih potreba za 2019. godinu s projekcijama za 2020.- 2021. godine. Proračun će biti tema i 3. točke dnevnog reda kada će se odlučivati o izmjenama i dopunama odluke o njegovu izvršavanju.

Vijećnici će zatim u 4. točci raspravljati i odlučivati o zaduženju Grada Varaždina. Balirani otpad također će biti jedna od tema na nadolazećoj sjednici, točnije Prijedlog odluke o raskidu Ugovora broj 352/08 o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada radi sanacije postojeće lokacije Brezje, od 24.12.2008. (kako je izmijenjen i DODATKOM od 12.05.2009. i Promemorijom dogovora sa sastanaka održanih dana 22.01.2010., 27.01.2010., 02.02.2010., 05.02.2010., 12.02.2010., 19.02.2010., 22.02.2010., 23.02.2010., 12.03.2010. i 17.03.2010. godine, od 17. 03. 2010.).

Točka 6. dnevnog reda utvrđuje program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Varaždin za 2019. godinu. U točci s Prijedlogom odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina za 2019.godinu, vijećnici će odlučiti prihvaćaju li utvrđene kriterije i mjerila za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva te način doznake utvrđenih sredstava osnovnim školama Grada Varaždina.

U svibnju ove godine predstoje nam izbori za članove mjesnih odbora Grada Varaždina pa će tako na dnevnom redu biti i Prijedlog odluke o raspisivanju izbora. Gradsko vijeće odlučit će i o prihvaćanju Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.

U nekoliko točaka obuhvatit će se prijedlozi o razrješenjima i imenovanjima članova u odborima Gradskog vijeća te Kulturnog vijeća Grada Varaždina, a na samom kraju sjednice vijećnici će odlučiti o prihvaćanju novih članova u Savjet mladih Grada Varaždina.