Datum objave: 13. veljača 2017. | Autor: [email protected]

Najava Prijedloga proračuna za 2017. godinu

U salonu Gradske vijećnice održana je konferencija za novinare na kojoj je gradonačelnik Grada Varaždina Goran Habuš sa suradnicima najavio sjednicu Gradskog vijeća Grada Varaždina, sazvanu po hitnom postupku za srijedu 15. veljače 2017.

Tom prigodom, gradonačelnik je održao kraću prezentaciju Prijedloga proračuna za 2017. godinu koji je ujedno i glavna točka dnevnog reda predstojeće sjednice. Donošenjem predstavljenog Proračuna realizirali bi se neki vrlo važni projekti u Varaždinu još u 2017. godini, kao što su rekonstrukcija 5. OŠ te adaptacija i nadogradnja 6. OŠ, podizanje sigurnosti u prometu izgradnjom rotora u Filićevoj i Optujskoj ulici, izgradnja vrtića u Hrašćici i Kućanu Donjem te adaptacija sportskih objekata u prigradskom naseljima.

Izdvojeni projekti

 • Dječji vrtić u Hrašćici (mjera 7): 112.000,00 kn + 1.262.500,00 kn u projekciji za 2018.
 • Dječji vrtić u Kućanu Donjem (mjera 7): projektna dokumentacija i ishođenje akata za građenje (mjera 7): 200.000,00 kn + 4.200.000,00 kn u projekciji za 2018.
 • Dogradnja i adaptacija VI OŠ Varaždin: 8.923.670,00 kn
 • Rekonstrukcija elektroinstalacija V OŠ: 1.530.000,00 kn
 • Varaždin-Grad prijatelj djece (sufinanciranje kupnje školskih udžbenika i radnih bilježnica za djecu OŠ): 1.610.000,00 kn
 • Adaptacija sportskih objekata u prigradskim naseljima 4x (mjera 7): Jalkovec, Gojanec, Kućan Donji, Kućan Gornji: 2.420.000,00 kn u projekciji za 2018. godinu
 • Adaptacija i uređenje dječjih vrtića po modelu energetske učinkovitosti (Dravska, Kozarčeva, Trakošćanska): 7.100.000,00 kn; 2.112.000,00 kuna državna sredstva, ostalo Grad Varaždin
 • Rekonstrukcija raskrižja ulica M Krleže i K Filića - rotor: 1.840.000,00 kn
 • Izgradnja nove ulice sa rekonstrukcijom raskrižja - spoj Optujske i Hallerove ul (I i II faza) - rotor u Optujskoj ulici (kod TP Branka): 2.800.000,00 kn
 • Rekonstrukcija i adaptacija dijela objekta Graberje 33 (bivšeg CTŠ) za potrebe DND: 900.000,00 kuna (600.000,00 + 300.000,00 kuna)
 • Izgradnja javne rasvjete - Stari grad 945.000,00 kn
 • „ŽIVJETI Z DRAVO-M“ 450.000,00 kn