Datum objave: 11. prosinac 2017.

Najava 7. sjednice Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina Damir Habijan sazvao je 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Varaždina za dan 18. prosinca (ponedjeljak) 2017. godine, s početkom u 8,00 sati. Sjednica će biti održana u dvorani za sjednice Gradskog vijeća, u Gradskoj vijećnici na Trgu kralja Tomislava 1.

U pozivu za 7. sjednicu predložen je dnevni red sa 19 točaka, a među najznačajnijim ističe se Prijedlog proračuna Grada Varaždina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu. Osim Proračuna za 2018. godinu i Programa vezanih uz Proračun te Prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2018. godinu, u dnevni red je uvršten i Prijedlog izmjena i dopuna proračuna za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu (rebalans ovogodišnjeg Proračuna). Uz financijske planove i programe, na sjednici će se raspravljati i o Izvješću o objavljenoj financijskog reviziji za 2016. godinu.

U dnevni red je uvršten i Prijedlogu odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina, a odlučivati će se i o povjeravanju komunalnih poslova temeljem provedenoj javnog natječaja, oslobađanju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa, odricanju od prava prvokrupa na nekretnini u Ulici Ivana Gundulića, kbr.7. te raspraviti i donijeti Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću za 2018. godinu.

Na dnevni red dolazi i vrlo važna tema vezana za kulturnu politiku Grada: Strategija razvoja kulture Grada Varaždina za razdoblje od 2017. do 2022. godine, te dvije teme vezane za mlade: Odluka o prihvaćanju kandidature Grada Varaždina za Europsku prijestolnicu mladih 2021. godine i Program rada Savjeta mladih za 2018. godinu.

Raspravljati će se i o Mreži osnovnih škola za područje Grada Varaždina koja utvrđuje upisna područja, što je od značaja za roditelje čija djeca će krenuti u osnovnu školu.

Na dnevni red dolaze i točke koje se odnose na sustav civilne zaštite: Analiza stanja civilne zaštite na području Grada Varaždina za 2017. godinu i Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina u 2018. godini.

S obzirom da je Grad Varaždin jedan od osnivača ustanove Regionalna energetska agencija sjever, Gradsko vijeće će raspravljati i o III. izmjeni i dopuni Sporazuma o osnivanju te ustanove.

Cjelovite informacije o 7. sjednici gradskog cvijeća