Datum objave: 03. srpanj 2018. | Autor: Maja Hrešć

Najava 12. sjednice gradskog vijeća

Sazvana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina koja će se održati u utorak, 10. srpnja 2018. godine, s početkom u 15,00 sati.

Sjednica će biti održana u dvorani za sjednice Gradskog vijeća, u Gradskoj vijećnici na Trgu kralja Tomislava 1.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina Damir Habijan u svom je pozivu predložio dnevni red s 15 točaka. Uz Prijedloge izmjena i dopuna proračunskih dokumenata Grada Varaždina razmatrat će se i Izvješća o njihovu izvršenju te Izvješća o radu javnih ustanova za 2017. godinu. U dnevni red uvršteni su Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Varaždina za projekte Gradnje zgrade Dječjeg vrtića Donji Kućan te Gradnje centra za sport i rekreaciju u Črncu Biškupečkom. Raspravit će se i donijeti odluka o kupnji nekretnine nedavno obnovljenog Gradskog kupalište na Dravi. Odlučivat će se i o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Varaždina za razdoblje 2017. – 2019. godine. Važne teme koje će zanimati učenike i studente obuhvaćaju Prijedlog Liste deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada za školsku godinu 2018./2019. te Odluka o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima. Kako bi na vrijeme bili spremni na zimu i zimske uvjete, na dnevnom redu je Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina za područje od 15. studenog 2018. do 15. travnja 2020. godine. Razmatraju se i Prijedlog odluke o osnivanju prava građenja u korist Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jalkovec te Prijedlog odluke o davanju na korištenje zemljišta u Biškupcu Gradskoj tržnici Varaždin. Na dnevnom redu su također Prijedlozi rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za obrtništvo i poduzetništvo te rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za statutarno-pravna pitanja.

 

Cjelovite informacije o 12. sjednici Gradskog vijeća