Datum objave: 13. lipanj 2017. | Autor: [email protected]

Konstiruirajuća sjednica Gradskog vijeća

Za ponedjeljak, 19. lipnja 2017. godine u 12 sati u Gradskoj vijećnici Grada Varaždina na Trgu kralja Tomislava 1 sazvana je konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina.

Sjednicu je sazvala predstojnica Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji Ljerka Jović-Mikor. Osim verifikacije mandata vijećnika te polaganje njihove prisege, predviđen je izbor predsjednika vijeća i dva potpredsjednika te izbor predsjednika i članova pojedinih odbora.