01. lipanj 2016. | Autor: [email protected]

Obilježavanje Dana 5. mjesnog odbora

Dan 5. mjesnog odbora po prvi će se puta održati u petak 3. lipnja. Program započinje u petak u 16.30 sati sa predstavom „Singerica“ Jagode Kralj Novak, koja će biti održana u Domu umirovljenika u Zavojnoj ulici.

Nakon predstave biti će održana svečana sjednica 5. mjesnog odbora nakon koje slijedi otvaranje foto izložbe varaždinskih motiva članova Foto kluba „Sloboda“ Varaždin. Program završava prigodnom vrtnom zabavom u dvorištu mjesnog odbora za sve posjetitelje.

Povodom Dana 5. mjesnog odbora, Vijeće i predsjednik Miroslav Marković podijeliti će kućanstvima „Informativni list 5. mjesnog odbora“ u kojem su korisne servisne informacije za sve stanovnike, kao i pregled nekih od događanja u proteklih godinu dana.