16. veljača 2016.

Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta

Održavanje zelenih površina te obnova i uređenje dječjih igrališta bila je tema susreta direktora Parkova d.d. Marina Bašića te predsjednika i članova Vijeća 4. mjesnog odbora grada Varaždina.

Gospodin Bašić je u razgovoru izrazio podršku novim projektima kao i daljnjoj suradnji.