04. travanj 2016. | Autor: [email protected]

Rješenje problema prometa u 3. mjesnom odboru u stambenoj četvrti u Zagrebačkoj ulici oko zgrada broj 13, 15, 17 i 19

Stanje prometne signalizacije i općenito uređenje prometa i parkiranja vozila u stambenoj četvrti u Zagrebačkoj ulici oko stambenih zgrada broj 13, 15, 17 i 19 nije adekvatno riješen te je bilo potrebno poduzeti mjere u cilju zaštite pješaka i ostalih sudionika u prometu.

Prometna signalizacija uglavnom se ne poštuje te se u toj stambenoj četvrti odvija promet i parkiraju se vozila na asfaltiranim i zelenim površinama. Od strane predstavnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina skrenuta je pozornost na potrebu osiguranja nesmetanog prolaska vatrogasnim vozilima s obzirom da u istoj nisu osigurani minimalni uvjeti za sigurni pristup zgradama u slučaju požara. U inicijalnom razgovoru gradske vijećnice Natalije Martinčević i predsjednika Vijeća 3. mjesnog odbora Nenada Koščaka (Reformisti) pokrenuto je rješavanje ovog problema za dobrobit žitelja ovih zgrada.

Iz svih gore navedenih razloga predsjednik Vijeća Nenad Koščak održao je sastanak na kojem su bili prisutni i predstavnici Policijske uprave Varaždinske, predstavnik Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina kao i predstavnik prometnog redarstva Varaždin.

Sukladno zaključcima donesenima na spomenutom sastanku podneseni su potrebni zahtjevi, postavljeni su odgovarajući prometni znakovi i izrađen je prometni elaborat.

U skorije vrijeme biti će postavljeni i stupići kao i iscrtani potrebni požarni put.