Odjel za djecu Gradske knjižnice i čitaonice ''Metel Ožegović'' Varaždin

Jezična (m)učionica (grupa C)

Lokacija: Augusta Cesarca 10 (vila Bedeković)
07.10.2019. - 28.10.2019. 18:00 - 18:45
Cijena: Ulaz besplatan
Ponedjeljkom, vesela škola engleskog jezika za učenike nižih razreda osnovnih škola - grupa C.
Organizator: Gradska knjižnica i čitaonica ''Metel Ožegović'' Varaždin