27. studeni 2018.

Obavijest o ishodu postupka Javnog poziva - UO za proračun i javnu nabavu

Po Javnom pozivu za dostavu prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za proračun i javnu nabavu Grada Varaždina u 2018. godini, objavljenom dana 10. listopada 2018. g.:

-  za radno mjesto VIŠI STRUČNI REFERENT ZA POSLOVE RIZNICE na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa primljena je Maja Cerjan, sa stečenom višom stručnom spremom - sveučilišna prvostupnima ekonomije.

- za radno mjesto STRUČNI REFERENT ZA OBRAČUN PLAĆE nije izvršen izbor jer dio podnositelja prijava nije podnio potpunu dokumentaciju, dok dio podnositelja nije ispunjavao kriterije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno Grada Varaždina za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.