20. svibanj 2019.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Grad Varaždin na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) objavljuje:

Temeljem Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto - Viši savjetnik za FMC u Upravnom odjelu za proračun i javnu nabavu Grada Varaždina, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 27/19 i na web-stranicama Grada Varaždina dana 20. 0žujka 2019. godine, u službu na neodređeno vrijeme primljen je Dražen Ostroški, s visokom stručnom spremom - diplomirani ekonomist.