26. travanj 2019.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Grad Varaždin na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) objavljuje:

Temeljem Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto - Viši upravni referent za javna davanja i poreze u Upravnom odjelu za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 20/19 i na web-stranicama Grada Varaždina dana 27. veljače 2019. godine, u službu na neodređeno vrijeme primljena je Tanja Rihtarić, s višom stručnom spremom - stručna prvostupnica - inženjerka tehničke i gospodarske logistike.

Temeljem Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto - Stručni suradnik za stambene i komunalne poslove u Upravnom odjelu za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 27/19 i na web-stranicama Grada Varaždina dana 20. ožujka 2019. godine, u službu na neodređeno vrijeme primljena je Biljana Bilaver, s višom stručnom spremom - stručna prvostupnica - inženjerka strojarstva.

Temeljem Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto - Savjetnik za pravne poslove u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 27/19 i na web-stranicama Grada Varaždina dana 20. ožujka 2019. godine, u službu na neodređeno vrijeme primljen je Emir Tuholjak, s visokom stručnom spremom - diplomirani pravnik.

Temeljem Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto - Viši savjetnik za upravljanje imovinom i strateško planiranje u Upravnom odjelu za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo Grada Varaždina, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 27/19 i na web-stranicama Grada Varaždina dana 20. ožujka 2019. godine, u službu na neodređeno vrijeme primljena je Martina Cesar-Kelemen, s visokom stručnom spremom - diplomirana inženjerka građevinarstva.