08. srpanj 2019.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Grad Varaždin na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) objavljuje:

Temeljem Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto - Viši stručni suradnik za odnose s javnošću i marketing u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 44/19 i na web-stranicama Grada Varaždina dana 30. travnja 2019. godine, u službu na neodređeno vrijeme primljena je Maja Hrešć, s visokom stručnom spremom - magistra novinarstva.