Financijski izvještaji članova Gradskog vijeća u mandatu 2017.-2021.

IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA REDOVITO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA ZA 2019. i 2020. godinu

Sukladno članku 11.stavku 3. I 4. Zakona o financiranju političkih aktivnosti,izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19) podnosi se i objavljuje Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Grada Varaždina za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača dr.sc. Ivana Čehoka i liste grupe birača Vlade Sevšeka.

Dokument preuzmite ovdje

Izvješće o iznosu rapoređenih sredstava iz proračuna grada Varaždina za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2020. godinu

Izvješće o iznosu raspoređnih sredstava iz proračuna grada Varaždin aza rdovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2019. godinu

 

Financijski izvještaji članova Gradskog vijeća izabranih s lista grupe birača

Objava polugodišnjih izvješća članova gradskog vijeća Grada Varaždina izabranih s liste grupe birača o donacijama za potporu njihova političkog djelovanja za prvih šest mjeseci tekuće godine odnosno od datuma konstituiranja Gradskog vijeća Grada Varaždina, 19. lipnja do 30. lipnja 2017. godine.

sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ br. 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst, 2/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 96/16.)

 

Financijski izvještaji članova Gradskog vijeća u mandatu 2013.-2017.