08. veljača 2021.

Prijavnica za subvencioniranje trajne sterilizacije mačaka

Temeljem Zaključka o financiranju sterilizacije mačaka, Grad Varaždin radi zaštite životinja koja uključuje kontrolu populacije nezbrinutih životinja na svom području, te zbog obveze provođenja odredbi Zakona o zaštiti životinja, financirat će trajnu sterilizaciju mačaka.

U svrhu smanjenja broja nezbrinutih mačaka, te sprječavanja pojave javnozdravstvenih problema Grad Varaždin osigurao je 50.000,00 kn za ovu namjenu te će se sredstva koristiti do njihovog iscrpljenja, po redoslijedu prijava građana. 

Pravo na besplatnu trajnu sterilizaciju mačaka imaju građani sa prebivalištem na području Grada Varaždina.

U svrhu provođenja navedene akcije Grad Varaždin je sklopio Ugovor sa TD Čistoća d.o.o. koje će poduzeti potrebne radnje za ispunjenje Ugovora te će izraditi i voditi Registar steriliziranih mačaka. 

Građani svoje mačke za besplatnu trajnu sterilizaciju mogu prijaviti putem poveznice u nastavku li preuzeti te ispuniti prijavnicu osobno na info pultu sjedišta TD Čistoća, Ulica Ognjena Price 13, Varaždin. 

Online prijavnica za subvencioniranje trajne sterilizacije mačaka

(osoba koja će dovesti i pokupiti životinju kod veterinara)

(ulica, poštanski broj, grad)

(molimo navedite koliko godina ili mjeseci)

Opis i fizička karakteristika po kojoj je životinja prepoznatljiva (boja, veličina, dlaka...)

(stan / kuća / dvorište / hranilište)

(bolesti i ostali relevantni podaci)

(ako da, kada posljednji puta)

(ako da, koliko)

Molimo priložite sliku prednje strane osobne iskaznice:

Molimo priložite sliku stražnje strane osobne iskaznice:

* obvezna polja