Božićnice - reklamacije

Reklamacije za „božićnice“ podnosit će se od 27. prosinca 2021. godine do 7. siječnja 2022. godine.

Zahtjevi sa svim potrebnim dokumentima dostavljaju se:

  • skenirano na e-mail: [email protected]
  • u pisarnicu Grada Varaždina, Trg kralja Tomislava 1 (ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 7 do 15 sati, utorkom od 7 do 17 sati i petkom od 7 do 13 sati)
  • poštom na adresu: Grad Varaždin, Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina, Petra Preradovića 10, 42 000 Varaždin.

Nakon navedenog roka podnašanje zahtjeva za reklamaciju više neće biti moguće.

„Dječje božićnice“

Zahtjev za reklamaciju-dječje božićnice

Izjava o davanju suglasnosti za obradu podataka

 

Reklamacije će se obavljati isplatom na tekući račun podnositelja zahtjeva.

Obavještavamo roditelje djece koji su predali zahtjev za donaciju na novorođeno dijete za dijete rođeno od 20. studenog do 31. prosinca 2021. godine, nalog za isplatu „dječjih božićnica“ vrši se po službenoj dužnosti te će ista biti isplaćena na tekući račun podnositelja zahtjeva.

„Božićnice“ za umirovljenike

Zahtjev za reklamaciju - umirovljenici_invalidi

 

Reklamacije će se isplaćivati:

  • putem blagajne od 27. prosinca do 31. prosinca 2021. godine od 9 do 11 sati

ili

  • na tekući račun podnositelja od 27. prosinca 2021. godine do 7. siječnja 2022. godine

 

Božićnica je osigurana i za umirovljenike koji su svoj radni staž ostvarili i u inozemstvu, a oni za isplatu trebaju priložiti dokaze o visini mirovine (hrvatske i inozemne ili samo inozemne mirovine) čija ukupna mirovina (domaća i inozemna) iznosi do 2.500,00 kuna.